This is an example of a HTML caption with a link.


Panduan Pendaftaran Sesi Pembelajaran 2015    Memo : Panduan Pelaksanaan Pembayaran Yuran Cendekiawan Secara Online
Berita Semasa


 

Cendekiawan Educare

Anda perlu menghantar anak ke Cendekiawan Educare kerana:-

Perkhidmatan yang Cendekiawan Educare berikan memastikan anak-anak memperolehi dan menguasai 6 jenis perkembangan iaitu :-

  • Perkembangan Fizikal
  • Perkembangan Sosioemosi
  • Perkembangan Bahasa & Komunikasi
  • Perkembangan Kognitif
  • Perkembangan Kerohanian & Moral
  • Perkembangan Kreativiti & Estetika

Pelajar-pelajar kami boleh membaca Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Jawi dan Al-Quran sebelum memasuki tahun satu lagi. Mereka juga dapat menyelesaikan masalah matematik dengan baik, berjaya menghafaz Al-Quran dengan baik, mempunyai keyakinan diri yang tinggi serta berani bila berhadapan dengan masyarakat.

Pendekatan pengajaran dan pembelajaran Cendekiawan Educare

  • Aktiviti-aktiviti berpusatkan murid
  • Menyeronokkan
  • Menarik minat murid
  • Kaedah yang mudah serta efektif

 

©Copyright by webmaster