This is an example of a HTML caption with a link.


Panduan Pendaftaran Sesi Pembelajaran 2015    Memo : Panduan Pelaksanaan Pembayaran Yuran Cendekiawan Secara Online
Berita Semasa


Utama > Pengenalan

Pengenalan

Cendekiawan Educare ditubuhkan pada tahun 2001. Mempunyai kakitangan dan guru seramai 26 orang. Tertubuhnya Cendekiawan Educare adalah di atas dasar ingin melihat anak-anak dapat menguasai kesemua 6 perkembangan asas dengan baik dan boleh membaca sebelum memasuki tahun satu.

MISI

Mendukung dan melaksanakan falsafah pendidikan kebangsaan untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.

Berusaha melahirkan insan yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berupaya mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

VISI

Menjadi sebuah institusi pendidikan awal kanak-kanak dan remaja yang bermutu, standard dan berkualiti.

WAWASAN

Melahirkan generasi yang berilmu, beriman, berakhlak mulia dan terbilang.

©Copyright by webmaster