This is an example of a HTML caption with a link.


Panduan Pendaftaran Sesi Pembelajaran 2015    Memo : Panduan Pelaksanaan Pembayaran Yuran Cendekiawan Secara Online
Berita Semasa


Utama > Pendaftaran

Pendaftaran

Maklumat Pendaftaran
Tahun Pengajian
Lokasi
Butir-butir Pelajar
Nama Penuh
Tarikh Lahir Tempat Lahir
Jantina Anak keberapa dalam keluarga
No Sijil Kelahiran Warganegara
Pendidikan awal (jika ada) namakan & alamat tadika berkenaan
Tempoh berada di tadika tersebut

Butir-Butir Bapa/Penjaga
Nama Bapa/Penjaga
No. Kad Pengenalan
Umur Tahun
Nama &
Alamat Majikan
Pekerjaan
Pendapatan Bulanan RM
Alamat Rumah
Alamat E-Mail
No. Telefon Bimbit (cth : 019-1234567)
Hubungan dengan pelajar

Butir-Butir Ibu
Nama Ibu
No. Kad Pengenalan
Umur Tahun
Nama &
Alamat Majikan
Pekerjaan
Pendapatan Bulanan RM
Alamat Rumah
Alamat E-Mail
No. Telefon Bimbit (cth : 019-1234567)
Hubungan dengan pelajar

Rekod Kesihatan (Ya / Tidak)
1. Adakah anak anda mengidap penyaki yang serius ?
 
2. Jika ya, nyatakan jenis penyakit :
3. Adakah anak anda mengidap athma ?
 
4. Adakah ibu/bapa mengidap athma
 
5. Adakah anak anda menggunakan cermin mata / kanta ?
 
6. Adakah anak anda alahan terhadap makanan ?
 
7. Jika ya, nyatakan jenisnya :

Masukkan Kod Laluan «

 

©Copyright by webmaster