Cendekiawan Educare
BrandSCIENCE & DISCOVERY


Learning centre sains adalah fokus kepada kebolehan kanak-kanak dalam membuat pemerhatian dan pemahaman berkaitan alamPusat Ini Merangsang Ingin Tahu Dan Sains Awal Juga Menekankan Pembentukan Sikap Dan Penguasaan Kemahiran Proses Sains Melalui Penyiasatan Terhadap Alam, Alam Bahan Dan Alam Fizikal. Proses Sains Adalah Untuk Dikembangkan Pada Kanak-Kanak Melalui Memerhati, Mengelas, Mengukur, Meramal. Dengan Mengikuti Aktiviti Pembelajaran Ini Kanak – Kanak Akan Dapat:

• Mengembangkan sikap ingin tahu dan minat tentang dunia persekitaran mereka.
• Menguasai kemahiran saintifik dan berfikir secara kreatif dan kriris.
• Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.
• Kanak-kanak dapat mengkaji dan menerokai sesuatu benda.
• Berinteraksi dan berkongsi maklumat serta menyelesaikan masaalah.

Proses Sains Yang Dikenalpasti Melalui Pemerhatian :
• Menggunakan Deria Penglihatan, Pendengaran, Sentuhan Rasa Atau Bau.

Aktiviti:

• Pendidik yang terlatih untuk penyusunan aktiviti yang terbaik.
• Meningkatkan perkembangan menyeluruh dari semua aspek perkembangan kanak-kanak seperti deria pendengaran, deria sentuhan, deria rasa dan deria penglihatan.

Aktiviti-Aktiviti Pembelajaran

Klik Gambar di Bawah:

Nature
Snow
Mountains
×Ibu Pejabat :

CENDEKIAWAN EDUCARE GROUP
NO. 4, Jalan Persiaran Pinggiran Putra 4A,
Desa Pinggiran Putra,
43000 Kajang, Selangor

En Nasir : 018-9412789
Pn Nurhani : 0189037351
Office : 03-89209893


customercare.cendekiawan@gmail.com
Copywrite ©  2020 Cendekiawan Educare
Hubungi Kami

Your message has been sent successfully.
E-mail must be valid and message must be longer than 1 character.